“Verhoog stagefonds om tekorten arbeidsmarkt aan te pakken”

06-12-2017

De NVZ roept de politiek op het Stagefonds Zorg te verhogen. Om het tekort aan goed opgeleid personeel in de zorg aan te pakken, is het noodzakelijk dat er voldoende stageplaatsen zijn. Doordat de stagevergoeding niet kostendekkend is, stagneert het aantal stages. Dit werkt nadelig op de aanpak van de tekorten op de arbeidsmarkt.

Stagefonds

Het Stagefonds Zorg biedt organisaties die studenten van zorgopleidingen stages aanbieden, een bijdrage voor de kosten van de noodzakelijke stagebegeleiding. Door deze bijdrage bevordert het stagefonds dat zorginstellingen stageplaatsen op mbo- en hbo-niveau en op verkorte hbo-opleidingstrajecten aan kunnen bieden. Stageplaatsen die noodzakelijk zijn om de benodigde werkervaring op te doen en vaardigheden te trainen, onder begeleiding van een professional.
 

Tekort stageplaatsen

Het tekort aan stageplaatsen is een groot probleem en belemmert de aanpak van de tekorten op de arbeidsmarkt. Het stagefonds is een goed middel om te zorgen voor de instroom en het behoud van goed gekwalificeerd personeel in de zorg. Het fonds keert op dit moment echter geen kostendekkende vergoeding uit. Om voldoende studenten op te kunnen leiden, is zo’n kostendekkende vergoeding van groot belang. Uitbreiding van de middelen in het stagefonds om dit mogelijk te maken, is hard nodig.
 

Debat

De Tweede Kamer debatteert donderdag 7 december over de arbeidsmarkt in de zorg. Het bovenstaande maakt onderdeel uit van de inbreng die de NVZ heeft gestuurd aan de vaste Kamercommissie VWS. Lees de volledige brief.