NVZ: Ziekenhuizen werken verder aan patiƫntveiligheid

28-11-2017

Vragen?

Tea van Lingen
Communicatieadviseur
Wouter van der van der Horst
Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Blijf op de hoogte

Na een sterke daling in de jaren 2008-2012 is de vermijdbare sterfte in ziekenhuizen in 2016 niet verder gedaald. Dit blijkt uit de Monitor Zorggerelateerde Schade die vandaag door het NIVEL werd gepubliceerd.

Het NIVEL en EMGO+ instituut verrichten elke vier jaar onderzoek naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen; een uniek onderzoek, dat nergens anders ter wereld plaatsvindt. Het meest recente onderzoek laat zien dat in ziekenhuizen continu wordt gewerkt aan patiëntveiligheid, maar dat er nieuwe risico’s ontstaan door veranderingen in de zorg. De monitor biedt ziekenhuizen aanknopingspunten voor verdere verbetering.

Patiëntveiligheid verder verbeteren
“Uiteraard hadden we graag gezien dat de patiëntveiligheid verder was vergroot”. Zo reageert Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, op de uitkomsten van de vierde monitor van het NIVEL. “Ieder vermijdbaar sterfgeval is er één teveel. Vandaar dat de ziekenhuizen de uitkomsten van deze monitor zullen gebruiken om de patiëntveiligheid verder te verbeteren.”

Van Rooy wil vooral stimuleren dat ziekenhuizen nog beter van elkaar leren, onder meer door het uitwisselen van kennis via bijeenkomsten en vmszorg.nl. Dit is een speciale website over patiëntveiligheid, die onlangs geheel is vernieuwd. ”De aandacht moet verschuiven van checklists, protocollen en registreren naar aandacht voor patiëntveiligheidscultuur, communicatie en samenwerking tussen professionals. De ziekenhuiszorg wordt steeds ingewikkelder, de patiënten steeds ouder en de zorg vindt steeds vaker plaats buiten de muren van het ziekenhuis.”