Reageer op de open consultatie BGZ en ZIB's

09-11-2017

Vragen?

Ingrid van Es
Senior beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie

Onderwerp

Blijf op de hoogte

Het Informatieberaad nodigt u uit te reageren op de open consultatie BGZ en ZIB's. De BGZ is een van de informatiestandaarden die is opgenomen in het VIPP-programma. Uw reactie kunt u tot en met 17 november indienen via prio@informatieberaad.nl.

Het informatieberaad stelt informatiestandaarden vast voor zorgbreed gebruik. Voorafgaand hieraan vindt een open consultatie plaats. Op dit moment staat een open consultatie uit voor de Basis Gegevensset Zorg (BGZ) en de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). De BGZ bestaat uit een subset van ZIB’s waarmee op gestandaardiseerde wijze, relevante patiëntgegevens worden vastgelegd en kunnen worden uitgewisseld voor de zorgverlening. 

Het Informatieberaad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad, waaronder de NVZ, aan een duurzaam informatiestelsel.