AZW Actueel juli 2017 gepubliceerd

12-07-2017

Vragen?

Stefan Roskam
Beleidsadviseur Besturing & Bekostiging

Blijf op de hoogte

De AZW Actueel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn informeert u over actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn zoals die in het eerste halfjaar van 2017 beschikbaar zijn. Het gaat om een voorlopige tussenstand.

AZW Actueel staat stil bij:
  • Geactualiseerde werkgelegenheidscijfers voor de sector Zorg en WJK over 2014-2016;
  • Achtergrondkenmerken van medewerkers 2016
  • Flexibele arbeid 2016 
  • Recente onderzoekspublicaties en ‘Eye-openers’.
De AZW Actueel verschijnt 3 keer per jaar. Aansluitend verschijnt aan het eind van het jaar een jaarrapport.