VIPP: om de tafel met leveranciers

16-02-2017

Vragen?

Ingrid van Es
Senior beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie

Onderwerp

Blijf op de hoogte

Op 24 januari organiseerde het VIPP-team een leveranciersbijeenkomst. De belangstelling was groot. Leveranciers van ZIS, EPD, EVS, patiëntenportalen, apotheek- en PGO-systemen deelden met elkaar de kansen en uitdagingen die zij zien in de VIPP-doelstellingen. Ook werd besproken hoe zij ziekenhuizen kunnen ondersteunen bij het behalen van deze doelstellingen.

Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten uit de nulmeting toegelicht. Ook werd met de leveranciers afgesproken om een EPS/systeemvereistenhandboek en overzicht van systeemrapportages op te stellen om vipp-doelstellingen te meten. Hiermee krijgen de leveranciers inzicht in de te zetten stappen om hun systeem VIPP-ready te maken.

Het volledige bericht leest u op de VIPP-website