NVZ jubileumcongres Patiënt in 2020; mijn zorg?!

05-12-2016

Blijf op de hoogte

Vanwege het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen werd op 1 december een jubileumcongres georganiseerd voor leden en relaties. Het centrale thema van dit congres was de rol van de patiënt in 2020, ofwel de patiënt als partner. Het was een feestelijke dag, op een unieke locatie, met inspirerende sprekers en verschillende workshops, waardoor onze bezoekers nieuwe inspiratie opdeden en goede voorbeelden met elkaar deelden.

Het congres werd geopend door NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy. In haar speech gaf de voorzitter aan dat er in de afgelopen 25 jaar veel is bereikt. Ze memoreerde de grootste zorgen en aandachtspunten in de beginjaren ’90: enorme bureaucratie, wachtlijsten en de ongelijkwaardige rol tussen arts en patiënt. Ten aanzien van dit laatste gaf de voorzitter aan dat technologische ontwikkelingen er voor zullen zorgen dat patiëntenparticipatie steeds meer wordt ingevuld en dat de zorg steeds meer buiten het ziekenhuis, en bij de patiënt thuis, zal plaatsvinden. Uiteraard kan educatie van de patiënt daarbij niet ontbreken. De voorzitter riep patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ouderenorganisaties op om hun gezamenlijke ver-antwoordelijkheid hier in te nemen.

Vervolgens sprak Anne-Miek Vroom, medisch socioloog en directeur van de stichting Ikone, over haar doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren door samenwerking tussen patiënten en de ge-zondheidszorg te bevorderen en faciliteren. 

NVZ-directeur Margot van der Starre hield een warm pleidooi over het belang van het VIPP-programma waardoor ziekenhui-zen en andere instellingen in drie jaar tijd extra stappen kunnen zetten om de patiënt toegang te geven tot zijn of haar medische gegevens. Daarnaast benadrukte de directeur niet alleen het belang van Kennisnet, het online kennisplatform van de NVZ, maar ook het succes hiervan. Inmiddels delen meer dan 2000 leden in 44 werkgroepen kennis en informatie met elkaar.

Marque Joosten, internetondernemer, gaf onze leden en relaties een verhelderend inzicht in de wensen van de consument, waarna cabaretier Michiel Peereboom drie startups inleidde. Alle congresdeelnemers konden hun voorkeur uitspreken. Aan het eind van het congres werd een bedrag van 10.000 euro onder deze drie kandidaten verdeeld, naar rato van het aantal stemmen.

Tussen 14.00 en 17.30 uur konden de congresgangers naar eigen voorkeur drie workshops bijwonen of inspiratie opdoen op het Belevingsplein. Hierna leidde Gilbert Monod de Froideville, voormalig ceremoniemeester van het Koninklijk Huis, de afsluitende plenaire sessie in met een presen-tatie over de 'patiënt als koning'. Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving richtte zich in haar speech op het begrip pluriformiteit in de zorg.

Arno Timmermans, bestuursvoorzitter van het Westfriesgasthuis en als NVZ-bestuurslid verant-woordelijk voor de organisatie van het jubileumcongres, overhandigde Bas van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg het NVZ-brancherapport.

De plenaire sessie werd afgesloten met Epke Zonderland, topsporter en arts in opleiding, en cabaretier Michiel Peereboom, die op uiterst humoristische wijze een korte terugblik van de dag verzorgde.