Sprekers

 

Plenair programma

Yvonne van Rooy

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Yvonne van Rooy is sinds 1 december 2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Yvonne van Rooy startte haar politieke carrière in Brussel als lid van het Europese Parlement van het CDA voordat zij als staatssecretaris van Economische Zaken haar carrière continueerde. Na jaren in de politiek werkzaam te zijn geweest, werd zij voorzitter van de Universiteit van Tilburg en voorts van de Universiteit van Utrecht voordat zij begon bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Yvonne van Rooy heeft diverse nevenactiviteiten waaronder voorzitter raad van commissarissen bij Philips Electronics Nederland BV, lid Raad van Commissarissen Nationale Nederlanden Group en lid van het bestuur van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Yvonne van Rooy

Jan Rotmans

Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is eeninternationale autoriteit op het gebied van transities. Hij heeft meer dan 200 publicaties op zijn naam, van klimaatverandering tot duurzame ontwikkeling en transities. Na zijn promotieonderzoek en zijn werk bij RIVM werd hij in 1997 professor bij de Universiteit van Maastricht en richtte hij ICIS op (International Centre for Integrative Studies). In september 2004 heeft hij het onderzoeksinstituut DRIFT opgericht: Dutch Research Institute For Transitions. Daarmee werd hij professor in de transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de de vernieuwing van de samenleving. Hij wil een weg banen naar een duurzame samenleving. Daarvoor is een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk. Met zijn kennis wil hij graag als het ware de spelregels opstellen van hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, regio, of sector gaat. 

Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht met Marjan Minnesma, een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Hij probeert zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in een nieuwe beweging van onderop. Eind 2014 start hij het initiatief Nederland Kantelt, dat op 9 verschillende terreinen laat zien wat voor vernieuwing plaatsvindt: van onderwijs tot zorg. Van energie tot bouw en van kunst & cultuur tot welzijn. 

Jan Rotmans

Hans de Boer

Voorzitter Vereniging VNO-NCW

Hans de Boer is sinds 1 juli 2014 voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De Boer (59) was ondernemer en commissaris en bouwde daarnaast de nodige ervaring op in de wereld van de (Haagse) lobby voor ondernemers. Hij was in de periode 1997-2003 voorzitter van MKB-Nederland.

De laatste 10 jaar voor zijn benoeming bij VNO-NCW was Hans De Boer commissaris en adviseur bij diverse organisaties. Zo was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Sperwer Groep (supermarkten) en ArboNed, commissaris bij Siemens Nederland en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Hij was voorts actief als voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en initiatiefnemer van de herinvoering van ambachtsscholen/mts-en in Nederland, een keten van inmiddels 100 zogenoemde 'Vakcolleges'. In een verder verleden was Hans de Boer oprichter en directeur-grootaandeelhouder van het Bureau Economische Argumentatie, dat hij verkocht aan KPMG.

Als voorzitter van VNO-NCW is hij vice-voorzitter van de SER en co-voorzitter van de Stichting van der Arbeid.

Hans de Boer studeerde economie (hoofdrichtingen econometrie en openbare financiën) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Hans de Boer

Guido Heezen

Guido Heezen is ondernemer, HR-trendwatcher en oprichter van Effectory, marktleider in klanten- en medewerkersonderzoek. Hij is de initiator van de Beste Werkgevers Awards. Hij is auteur van de boeken ‘Winnen met uw medewerkers’, ‘De kracht van feedback’ en ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland’.

Guido is een veelgevraagd spreker rondom sociale innovatie, engagement en ondernemerschap. Hij besteedt veel tijd aan het uitwerken en uitdragen van de filosofie: organisaties die goed in contact staan met hun eigen medewerkers en klanten, zijn organisaties die duurzaam beter presteren. Als HR trendwatcher is hij regelmatig aan het woord in de media.  

Heezen adviseert een groot aantal raden van bestuur en directies op het gebied van goed werkgeverschap en ander HR-thema’s. Met zijn enthousiaste, motiverende en soms confronterende uitspraken daagt hij bestuurders, managers en anderen binnen organisaties uit om de status quo te verlaten.

Na zijn studie bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode is hij samen met medeoprichter Arne Barends, vanaf een zolderkamer het NCBP gestart (in 1996 over gegaan in Effectory). Inmiddels werken bij Effectory ruim 130 medewerkers. Effectory won in 2013 de Amsterdam Business Awards voor hun innovatief denkvermogen, duurzaamheid, toekomstvastheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook won Effectory in 2013 de prijs voor het Slimste bedrijf van Nederland. Heezen is naast oprichter van Effectory ook mede-eigenaar van onder meer Customeyes en WUA!

Guido Heezen

Jacquelien Noordhoek

Patiëntenorganisatie NCFS

Jacquelien Noordhoek-van der Staay MA MSc (1961) is directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Deze organisatie profileert zich onder andere  op een professioneel georganiseerde vorm van geïnstitutionaliseerde patiëntenparticipatie. Noordhoek is sociaal wetenschapper en bedrijfskundige. Ze is als extern promovendus verbonden aan het Athena Instituut van de VU, om te promoveren op het onderwerp patiëntenparticipatie.  

Met deze specifieke vorm van patiëntenparticipatie wordt onder andere bereikt dat met benchmarks  tussen behandelcentra voor CF, outcome parameters in de zorg worden verbeterd. Ook kan met een database de kwaliteit van de zorg verbeterd worden, zonder meerkosten.  

Jacquelien Noordhoek is vice president van CF Europe en bestuurslid van de Samenwerkende Gezondsheidsfondsen (SGF), zoals Hartstichting, KWF en Nierstichting. Zij is toezichthouder van het Flevoziekenhuis. Noordhoek  publiceert regelmatig over de zorg en  is een veelgevraagd spreker op (inter-)nationale congressen over dit en aanverwante  onderwerpen.
 

Jacquelien Noordhoek

Norbert Hoogers

Voorzitter directie

Sinds 1 juli 2013 is Norbert Hoogers benoemd tot Voorzitter van Divisie Zorg & Gezondheid.

Norbert werkt al geruime tijd voor Achmea. En dat in verschillende functies. Via Achmea Sociale Zekerheid is hij in 2006 terecht gekomen bij Achmea Zorg & Gezondheid. Eerst als Manager Business Control, daarna als directeur Operations en nu Voorzitter van de directie.

Eerder heeft Norbert bij KPN gewerkt in verschillende functies op het gebied vanCorporate Finance. Norbert is bedrijfseconoom, afgestudeerd aan deKatholieke Universiteit Tilburg.

Naast het voorzitterschap heeft hij een aantal diverse nevenfuncties zoals Voorzitter bestuur Stichting Achmea Gezondheidzorg, lid Raad van Commissarissen Vecozo, lid Raad van Commissarissen Vektis en lid Raad van Toezicht Lidz.

Norbert heeft 2 kinderen.
 

Norbert Hoogers

Bertholt Leeftink

Bertholt Leeftink (1968) is directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor heeft hij o.a. bij het Ministerie van Financiën gewerkt en is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij ook economie heeft gestudeerd.

Bertholt zal tijdens de NVZ-conferentie ingaan op de kracht van samenwerken en de noodzaak daarvan als het gaat om innovatie en export. Daarin heeft ook de overheid een rol. Bertholt kan hierover vanuit een breed perspectief aan sectoren spreken, en zal op 4 februari inzoomen op het domein van life sciences & health.
 

Bertholt Leeftink

Vincent Buitendijk

Vincent Buitendijk (1956) is sinds november 2013 lid van het bestuur van de NVZ, belast met de portefeuille ICT/ Informatiebeleid, Innovatie en Bekostiging categorale instellingen.

In het dagelijks leven is Vincent sinds 2008 bestuursvoorzitter van Libra Revalidatie & Audiologie te Eindhoven. Vincent heeft 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg en is begonnen als verpleegkundige in zowel de psychiatrie als in de algemene ziekenhuizen. Na de A en B opleiding tot verpleegkundige heeft hij de sociale academie gedaan. Door middel van de opleiding bij de K.H.S.V. in Nijmegen kwam hij in het management vak. Hij heeft diverse opleidingen gevolgd op financieel/management vlak bij w.o. TIASS/Nimbas in Tilburg. Na diverse managementfuncties in algemene ziekenhuizen en psychiatrie kwam hij in 2000 als algemeen directeur van Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven in de revalidatiesector terecht.

Vincent is getrouwd, heeft een zoon en een dochter en vijf kleinkinderen.

Vincent Buitendijk

Workshops
 

Manon Dahler

Partner bij Het Consulaat

Tijdens mijn studie economie werd ik pas echt getriggerd bij het vak gedragswetenschappen. Het lezen van het boek De vijfde Discipline van Peter Senge is een eyeopener geweest dat ik heb gelezen met een bij elke volgende pagina toenemend enthousiasme. Ik ben me gaan verdiepen in alles wat er over de lerende organisatie geschreven was en ben daar in 1995 op afgestudeerd. Tijdens mijn intussen 17 jarige ervaring als consultant zijn de principes uit de lerende organisatie altijd de leidraad gebleven in mijn werk. 

Bij Arthur Andersen kreeg ik de kans om de laatste veranderkundige inzichten uit de internationale praktijk tot me te nemen in Chicago. Hier heb ik het werk van Chris Argyris leren kennen. We ontwikkelden in de Change Enablement group diverse interventies die we bij onze klanten inzetten om de gewenste verandering daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Adviseurs van Arthur Andersen zijn Het Consulaat gestart, samen met een groep acteurs waar wij al regelmatig mee samenwerkten.  Met de interventies waarin we onze veranderkundige adviesachtergrond combineren met dramamethodieken krijgen we veel waardering van klanten. Met humor en scènes wordt heel duidelijk waar de verandernoodzaak ligt. Deelnemers kunnen door de scènes te regisseren gezamenlijk de gewenste richting vormgeven. Door het concreet te maken in een dagelijkse situatie die in de scene wordt verbeeld, creëren de deelnemers echt een gemeenschappelijke visie. Dit heeft als voordeel dat het echt een gezamenlijk referentiekader creëert en niet voor velerlei interpretatieverschillen vatbaar is, zoals vaak het geval is met abstracte visie- missie documenten. De kracht zit ‘m in de combinatie. Acteren zonder kennis van de inhoud van wat er speelt in organisaties levert een klucht waar mensen niet door worden geraakt omdat ze zichzelf er niet in herkennen, en een droog adviesrapport heeft over het algemeen ook niet heel veel impact. 

Mijn uitgangspunt is om bij onze klanten een positieve bijdrage te leveren aan zowel het organisatieresultaat als aan de werkbeleving van de individuele deelnemers. Samenwerking en dialoog zijn cruciaal om tot goede organisatieresultaten te komen. Het belang van de zachte kant van organisatieveranderingen wordt vaak onderbelicht of onderschat, terwijl uit diverse wetenschappelijke publicaties steeds weer blijkt dat hierin de sleutel tot succes schuilt. Er zijn beproefde, door onderzoek onderbouwde methodieken beschikbaar die de kans op het daadwerkelijk succesvol geïmplementeerd krijgen van de gewenste veranderingen enorm verhogen. Natuurlijk praten we graag met u verder over hoe we deze kunnen inzetten om u te ondersteunen bij uw verandervraagstuk.

Manon Dahler

Martin de Ruiter

Partner Het Consulaat

"Dat er veel niet in plaats van wel wordt gezegd weten we wel. Maar dat het zoveel gevolgen kan hebben. Scenarioschrijvers leven ervan en ik ben iedere keer weer verbijsterd over de impact die het uitspelen van een korte dialoog heeft op het voeren van echte gesprekken in organisaties. Waar staan we? Wat zeggen we wel en niet tegen elkaar? Het klinkt obligaat maar theater is een prachtig middel om je een blik in de spiegel te gunnen. Met mijn theaterachtergrond en met mijn uitgebreide training- en advieservaring is het steeds weer enerverend om samen met mijn collega’s een bijdrage te leveren aan wat nodig is in organisaties om wat onder tafel zit naar boven te krijgen. En beelden zeggen meer dan 1000 woorden.

In 2001 richtte ik samen met een viertal partners Het Consulaat op. Dit was het resultaat van een fusie tussen een groep adviseurs en een groep trainingsacteurs. Daarvoor, in 1999 was ik in dienst bij Acteurs in Bedrijf, de voorloper van Het Consulaat en een van de grondleggers van het trainingsacteren in Nederland. Zelf was ik toen al jarenlang, vanaf 1994, met trainen en acteren bezig en dat kwam weer voort uit het volgen van de opleiding Personeel en Arbeidsmarktpolitiek aan de Hogeschool in Haarlem in 1991. Het volgen van die opleiding gaf me richting om de leiding op me te nemen als directeur van het Sneltheater en Theater Comp-act een van de eerste bureaus waarbij acteurs op velerlei manieren betrokken waren bij processen in de profit en non-profit sector. Ik startte mijn werk, in 1984, na afloop van de toneelschool als dramadocent en regisseur. Ik gaf veel les op verschillende beroepsopleidingen maar in 1987 begon ik zelfstandig als acteur te werken wat resulteerde van 1989 tot 1992 in veel theater en televisiewerk.

In 1959 geboren in Breda, getrouwd, drie dochters en woonachtig in Zaandam."

Martin de Ruiter

Hans van der Loo

Hans van der Loo is expert op het gebied van visie, strategie en gedragsverandering. Als adviseur, spreker en publicist werkt hij eraan om mensen, teams en organisaties energiek in beweging te brengen teneinde de beste prestaties te realiseren. Hij is als docejt verbonden aan verschillende universiteiten en business schools. Hij schreef onder meer de boeken Kus de visie wakker, We hebben er zin in, Energy Boost en Vaart maken.

Hans van der Loo

Joost Kadijk

Joost Kadijk is expert op het gebied van creativiteit en innovatie. Hij is opgeleid als gezondheidswetenschapper in Maastricht en als dramadocent in Arnhem. De liefde voor het innoveren ontdekte hij via het Centrum voor de ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD), waar hij sinds 2012 voorzitter van is.

Joost Kadijk gedijt goed in complexe omgevingen waar veel partijen iets met elkaar moeten. Hij is in staat om nieuwe verbindingen te leggen en onverwachte oplossingen te laten ontstaan. Naast zijn werk als consultant, is hij auteur van diverse boeken op het gebied van creativiteit en docent op de Grenoble Management School.

Joost werkt geregeld samen met BeBright is onderdeel van het collectief 21lobsterstreet: www.21lobsterstreet.com

Joost Kadijk

Karim Benammar

Dr. Karim Benammar (1966) is filosoof, gespecialiseerd in denktechnieken en de filosofie van overvloed. Hij heeft filosofie gestudeerd en onderwezen in Engeland, Amerika en Japan. Hij is nu betrokken bij THNK School of Creative Leaderschip en The School of Life Amsterdam. Hij is auteur van Overvloed (2005), Reframing – the art of thinking differently (2012) en Denken over geld en waarde (2013). www.karimbenammar.com

Karim Benammar

Carina Hilders

Prof. dr. Carina Hilders is bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij gynaecoloog en directeur medische zaken in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft.

Carina Hilders

Philip Idenburg

Drs. Philip J. Idenburg (1965) is trendwatcher, scenario-planner en toekomstverkenner die in menige publicatie inmiddels heeft bewezen niet alleen een gedegen kennis te hebben van de actuele trends en ontwikkelingen maar tevens een heldere visie op de toekomst. Aandachtsgebieden zijn de Nederlandse gezondheidszorg, de sociale woningmarkt en ontwikkelingen die de behoeften van de klant/cliënt/patiënt van de toekomst beïnvloeden.

Philip is daarnaast managing partner bij BeBright en adviseert zijn opdrachtgevers op het gebied van strategie en innovatievraagstukken. Hij kan daarbij terugkijken op een solide basis als lijnmanager alswel als extern als intern adviseur waarbij de enige succesvolle strategie resulteert in vernieuwing en innovatie. Hij is daardoor in staat om theorie met de praktijk te verbinden waarbij in goed Nederlands “colleborative learning & innovation” de basis is voor succesvolle transformatie van organisaties.

Hij is een veelgevraagd spreker voor lezingen en colleges aan universiteiten. Tevens is hij auteur van het in 2005 voor beste marketingboek genomineerde boek Oog voor de toekomst: over marketing en consumenten in een veranderende samenleving en (mede-auteur) van Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg (2010), Diagnose Diabetes (2012), Sociaal Wonen 2030 (2013) en Diagnose Zorginnovatie (2013).  Philip is sinds kort voorzitter van Kanker.nl."

Philip Idenburg

Steven Leenheer

Steven Leenheer is oprichter en directeur van Lean Instituut @ Verbeeten; een kennis -en opleidingsinstituut voor duurzaam verbeteren in de zorg. Met zijn team is hij intensief betrokken bij diverse zorginstellingen in Nederland variërend van huisartsenpraktijk tot academisch ziekenhuis, van GGZ instellingen tot particuliere initiatieven. Door middel van training en opleiding vergroot hij dagelijks het probleemoplossend vermogen van zorgverleners en leidinggevenden en gaat hij voor synergie en samenwerking in de zorgketen.

Naast het verbeteren in de zorg is het ontwikkelen en verspreiden van lean toepassingen en  principes één belangrijke drijfveer in Stevens loopbaan. Door zijn betrokkenheid bij LIDZ (Lean In De Zorgnetwerk), organiseren van kennisdeling rondom best practices en het spreken op congressen levert hij een inspirerende en praktische bijdrage aan het starten van verbeterinitiatieven in het zorglandschap van Nederland. Want kennis krijgt pas waarde als je het toepast.

Lean Instituut @ Verbeeten vindt zijn oorsprong in Instituut Verbeeten; een specialistisch ziekenhuis met locaties in Tilburg, Breda en Den Bosch. Het richt zich op radiotherapeutische oncologie en nucleaire geneeskunde. Sinds 2007 maakt de organisatie actief werk van het invoeren van Lean-principes in de gehele organisatie. Toonaangevende resultaten zijn behaald: o.a. verhoging van de productiviteit met 40%,  doorlooptijdreducties variërend van 10-70% en patiëntverwisselingen behoren tot de verleden tijd. Instituut Verbeeten heeft samen met Lean Instituut @ Verbeeten voor de vele PDCA-verbetertrajecten een managementsysteem ontwikkeld. Het Verbeetersysteem! Mede door dit systeem is het lean denken en werken inmiddels uitgegroeid tot een organisatiebrede routine waarin gemotiveerde medewerkers dagelijks samen leren en samen vernieuwen!

Marc Rouppe van der Voort

Manager Lean en Zorglogistiek, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht / Nieuwegein

Marc Rouppe van der Voort is sinds 1 juni 2013 werkzaam in het St. Antonius als manager Lean en Zorglogistiek. Rouppe van der Voort (41) is verantwoordelijk voor integrale capaciteitsmanagement van de spreekuren, OK sessies en het beddenhuis, voor het ontwikkelen van de benodigde kennis en kunde voor het optimaliseren van zorgprocessen, voor het vergroten van het probleemoplossend vermogen van alle medewerkers en ten slotte voor de afdeling Voorbereiding opname.

Hij was van 2006 – 2013 werkzaam als manager innovatie in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, daarvoor als senior adviseur bij het toenmalig kwaliteitsinstituut CBO en daarvoor als adviseur bij Schouten & Nelissen, KDI. Rouppe van der Voort publiceerde tussen 2010 en 2014 drie praktijkboeken Lean in de zorg, houdt een veelgelezen wekelijkse blog bij over lean denken in de zorg en hij is sinds 2012 voorzitter van het netwerk Lean in de zorg waar 60 zorginstellingen lid van zijn, waarvan 35 ziekenhuizen.

Marc Rouppe van der Voort studeerde bedrijfskunde (specialisatie veranderkunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is in 2014 gepromoveerd op zorglogistiek aan de Universiteit Maastricht. Hij is getrouwd en heeft drie dochters.

Marc Rouppe van der Voort

Nicky Hekster

Nicky Hekster heeft gedurende 27 jaar verschillende functies bekleed binnen IBM. Sinds 2006 is hij Technical Leader Healthcare & Lifesciences, en richt hij zich op ontwerp en validatie van oplossingen voor de gezondheidszorg en levenswetenschappen. Op dit moment houdt hij zich intensief bezig met de mogelijkheden van big data en de toepassingen hiervan in de zorg. De IBM Watson computer is hiervan een goed voorbeeld.

Nicky Hekster


Sabine Linn

Sabine Linn is internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam en hoogleraar translationele oncologie met focus op het mammacarcinoom aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast leidt zij haar eigen onderzoeksgroep in het Nederlands Kanker Instituut. In samenwerking met onderzoeksgroepen uit de hele wereld zet zij zich met haar team in om testen te ontwikkelen voor behandeling op maat van borstkanker patiënten.

Sabine Linn

Goede voorbeelden

 

Milan Tjioe, Bravis Ziekenhuis

Presenteert: Webcamconsult dermatologie

Dr. Milan Tjioe, dermatoloog dermaTeam klinieken/Bravis Ziekenhuis/huidconsult.nl is medeoprichter van webcamconsult, een volledig webbased systeem om op afstand face-to-face gesprekken met patiënten te kunnen voeren. Daarnaast is hij ook, namens de medisch specialisten, actief binnen het ziekenhuis in mn EPD gerelateerde commissies.

Milan Tjioe

Janny van Kalsbeek, Gemini Ziekenhuis

Presenteert: Zorgpartnerprogramma

Jannie van Kalsbeek is medewerker beleid en advies binnen de MCA Gemini Groep en Planetree coördinator.

"Ik mag me vooral bezig houden met de mooie en leuke kanten van zorg in onze ziekenhuizen. Dit biedt veel kansen om onze zorg continue te verbeteren, te optimaliseren en mooier te maken voor patiënten en medewerkers!"

Janny van Kalsbeek

Ben Vanneste, Maastro clinic

Presenteert: Keuzehulp oncologie

MD Ben G.L. Vanneste is radiotherapeut- oncoloog in MAASTRO Clinic te Maastricht.

Basisopleiding was te Leuven (KUL). Zijn opleiding tot radiotherapeut-oncoloog heeft hij genoten in het NKI-AvL en AMC te Amsterdam. Alsmede heeft hij een fellowship brachytherapie (inwendige bestraling)  in het Gustave-Roussy Instituut te Parijs doorlopen.

Sinds 2013 is hij werkzaam  in MAASTRO Clinic, waar hij patiënten zorg combineert met klinisch onderzoek. Hij doet nu een PhD programma rond prostaatkanker. Zijn klinische expertise ligt in de urologie, gynaecologie en de brachytherapie.

Ben Vanneste

Ben van den Brand, Libra Revalidatie & Audiologie

Presenteert: Innovatiecultuur en studentenbetrokkenheid

Ben van den Brand (Libra Revalidatie & Audiologie) presenteert een goed voorbeeld: innovatiecultuur en studentenbetrokkenheid.

Ben van den Brand is Regiomanager Zuid binnen Libra Revalidatie & Audiologie.
Daarnaast is hij initiator en portefeuillehouder namens de hele organisatie, van het Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum (MZic).

Ben van den Brand

Gera de Jong, Meander Medisch Centrum

Presenteert: Innovatief roosteren

Gera de Jong is binnen Meander Medisch Centrum in Amersfoort, na vele jaren ervaring als zorggroepmanager, strategisch projectmanager en manager bureau strategie en innovatie.

Gestart als verpleegkundige, waaronder kinder- en Intensive Care verpleegkundige, ervaring opgedaan in verschillende leidinggevende functies binnen Utrechtse ziekenhuizen. Zij heeft zich ontwikkeld tot een gedreven projectmanager met passie voor innovatieve patiëntenzorg. 

Vanuit haar drive naar vernieuwing  en haar betrokkenheid bij roosterplanning is het project Innovatief Roosteren gestart.

Gera de Jong

Marjolein Schouten, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Presenteert: Bloom Serious Game

Drs. Marjolein Schouten begon haar loopbaan eind 1980 in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Ze ontwikkelde zich al snel tot opleider in de zorgberoepen. Na haar doctoraal gezondheidswetenschappen (Universiteit van Maastricht) heeft zij in diverse ziekenhuizen gewerkt als senior beleidsadviseur en manager. Als lid van de CBOG-werkgroep Kwaliteitsindicatoren droeg zij bij aan de totstandkoming van de set kwaliteitsindicatoren voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Ze had zitting in de verkenningscommissie HBO gezondheidszorg (2013) en maakt momenteel deel uit van Concilium Ziekenhuis Geneeskunde een nieuwe profielopleiding voor artsen. In het dagelijks leven is zij als Manager eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de Jeroen Bosch Academie,  het Leerhuis van Jeroen Bosch Ziekenhuis in Noord Oost Brabant.

Marjolein Schouten

Wendy Roelofsen, Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Presenteert: Google Glass wondzorg

Wendy Roelofsen is werkzaam als wondzorgcoördinator bij het Streekziekenhuis Koning Beatrix (SKB). Vanuit haar functie zette zij het ‘wondzorgcentrum’ op. Dit centrum biedt  één loket waarnaar huisartsen uit het verzorgingsgebied en specialisten (poliklinische) patiënten kunnen verwijzen.  Daarnaast vervult zij een voortrekkersrol in het ‘Netwerk Wondzorg’, waarbij de thuiszorgorganisaties in de regio en het ziekenhuis zijn aangesloten. Het netwerk werkt nauw samen met verpleeghuizen en huisartsen in het verzorgingsgebied. Speerpunt van het netwerk is het op eenduidige wijze organiseren van de wondzorg in de regio. In deze samenwerking speelt digitalisering en innovatie een belangrijke rol.

Vanuit deze ervaring en persoonlijk interesse is Wendy begin 2014 betrokken geweest bij een bijzonder experiment waarbij het gebruik van Google Glass is getest in de thuiszorg. Tijdens het experiment consulteerde de thuiszorgverpleegkundige van Careaz Thuiszorg, bij de patiënt thuis, de afdeling Wondzorg (in dit  geval Wendy) van het SKB. Een unieke, innovatieve ontwikkeling waarbij op afstand adequate zorg wordt verleend. Het succes van het Google Glass-experiment is niet onopgemerkt gebleven.  Zorgverzekeraar IZZ heeft het in het voorjaar uitgeroepen tot zorgsucces (www.zorgsuccessen.nl).  De komende maanden gaan het SKB en Careaz Thuiszorg de Google Glass inzetten bij wondzorgconsulten. Onderzocht wordt welk effect het gebruik heeft op het aantal ziekenhuisbezoeken, de patiënttevredenheid, de kwaliteit van de zorg en de kennisoverdracht.

Wendy Roelofsen

Katie Dermout, St Jans Gasthuis Weert

Presenteert: Geriatrische zorg in de kliniek

Katie Dermout, 47 jaar, is sinds 2001 werkzaam als klinisch geriater en heeft sindsdien in diverse ziekenhuizen gewerkt.

"Sinds 2011 werk ik in het SJG te Weert, ben ik de vakgroep voorzitter klinische geriatrie en ook de medisch manager ouderenzorg. De RvB heeft medio 2012 de ouderenzorg omarmd en specifiek als speerpunt benoemd in haar beleid. 

De combinatie van het benoemde speerpunt, mijn rol als medisch manager ouderenzorg alsmede de goede ondersteuning en samenwerking met de directie van het SJG hebben er toe geleid dat we de ouderenzorg in de regio Weert beter op de kaart hebben kunnen zetten. 

Uiteindelijk hebben al deze inspanningen geleid tot de door jullie genomineerde innovatie ouderenzorg binnen het SJG Weert. Deze innovatie zal ik tijdens de Invitational Conference NVZ graag nader toelichten."

Katie Dermout

Koen de Blok, Flevoziekenhuis

Presenteert: Thuishemodialyse specifieke patiëntengroepen

Koen de Blok is reeds 15 jaar werkzaam als medisch specialist in het Flevoziekenhuis te Almere, op het gebied van Nefrologie en Intensive Care, hoofd afdeling Nefrologie & Dialysecentrum.

"Optimale patiëntenzorg gaat verder dan medisch inhoudelijke topzorg. Want dat hebben we al geruime tijd bereikt. De werkelijke uitdaging zagen wij in het ons afvragen “wat goed is, nog beter kan”, waarbij we volledig gingen redeneren vanuit de positie van de patiënt. Daar begon de werkelijk zorginnovatie op het gebied van dialyse, zoals die momenteel in ons Dialysecentrum wordt vorm gegeven."

Koen de Blok

Christien van der Linden, Medisch Centrum Haaglanden

Presenteert: Druktemeter SEH

Christien van der Linden (verpleegkundige, nurse practitioner en klinisch epidemioloog) werkt als wetenschappelijk onderzoeker op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de motieven van zelfverwijzers om zich op de SEH te melden in plaats van bij een huisarts, naar de redenen van patiënten om voortijdig de SEH te verlaten, en naar de invloed van een acute opname afdeling op de drukte op de SEH. Op 5 maart a.s. zal zij haar proefschrift Emergency department crowding, factors influencing flow verdedigen.

Haar onderzoek naar factoren die gevaarlijke drukte (crowding) op de SEH veroorzaken heeft geleid tot de implementatie van een digitaal druktemeetinstrument. Deze innovatie is onder andere bedoeld om patiënten in de wachtkamer live-informatie over de wachttijd te kunnen geven.

Christien van der Linden

Ron Reitsma, Gelre Ziekenhuizen

Presenteert: VISMO-bord

Ron Reitsma is werkzaam als programmamanager bij Gelre ziekenhuizen. Aandachtsgebieden patiëntveiligheid en kwaliteit en ICT.

"Voortdurend op zoek naar de mogelijkheden om met behulp techniek de zorg te ondersteunen en de kwaliteit van de zorg positief te stimuleren. ICT ondersteuning moet meer zijn dan het digitaliseren van papier. Het gaat pas werken als de medewerkers er in geloven."

Ron Reitsma

Renate Kelderman, Diaconessenhuis Meppel

Presenteert: Opname Centrum Operatieafdeling

Renate Kelderman heeft jarenlange ervaring als manager in de zorg en heeft gewerkt in meerdere ziekenhuizen, in de ouderenzorg en in de psychiatrie. Haar achtergrond is zorg en bedrijfskunde. Met haar ervaring in het in evenwicht brengen van kosten en baten, coachen van leidinggevenden, implementeren van richtlijnen heeft zij zich een waardevolle kracht getoond bij menige organisatiewijziging. Ze is mede - eigenaar van CRM factory Crew Resource management, een trainingsbureau om veiligheidsgedrag te trainen. Ze heeft zich gespecialiseerd in zorglogistiek/ capaciteitsmanagement. Innovaties die ze heeft geïmplementeerd zijn o.a. werken zonder wachtlijst, tactisch plannen en het opnamecentrum operatieafdeling.

Renate Kelderman