Presentaties

Visie

Plenair programma

De ziekenhuiswereld kantelt

door: prof. dr. ir. Jan Rotmans, Erasmus Universiteit Rotterdam

'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk' is een bekende uitspraak van Rotmans. Hij spreekt vanuit een maatschappelijk perspectief over de onontkoombare veranderingen die ook in de ziekenhuiswereld zullen plaatsvinden. Geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.


VisieInnovatie vanuit een ondernemersperspectief

door: Hans de Boer, VNO-NCW

Hans de Boer belicht innovatie vanuit het gezichtspunt van de ondernemer. Hij spiegelt het economisch perspectief op innovatie aan de realiteit van zorg.  Ziekenhuizen en bestuurders krijgen daarbij een spiegel voorhouden ten aanzien van hun eigen rol bij innovatie.
 


VisieHet perspectief van de verzekeraar op innovatie

door: Norbert Hoogers, Achmea

Hoogers belicht vanuit het perspectief van de verzekeraar sprekende voorbeelden van innovatie en geeft aan welke benadering van innovatie hij voorstaat.


VisieInnoveren met medewerkers als sleutel tot succes

door: Guido Heezen, Effectory

Heezen licht toe hoe mensgericht ondernemen bijdraagt aan het succes van een organisatie (hogere kwaliteit en productiviteit). Ook in de zorg leidt sociale innovatie tot modernisering van arbeidsverhoudingen en stimuleert het de duurzame inzetbaarheid en de sociale veiligheid. Het zorgt voor bevlogen medewerkers, die doorgaans innovatiever, creatiever en klantgerichter zijn.


VisieCo-creatie met de patiënt

door: Jacquelien Noordhoek, patiëntenorganisatie NCFS

Noordhoek licht aan de hand van de zeldzame aandoening Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) toe welke vormen van verregaande samenwerking in het zorgveld mogelijk zijn en tot welke bijzondere resultaten dit heeft geleid. Daarbij vormt het co-creatieproces met de patiënt een randvoorwaarde voor het succesvol doorvoeren van (medisch-technologische) innovaties. Met name de manier waarop klinici, patiënten, onderzoekers en verzekeraars georganiseerd zijn en samenwerken, kan leiden tot ingrijpende verbeteringen van de prognose en kwaliteit van leven van een weinig voorkomende aandoening.


HVisieet creëren van een innovatieklimaat

door: Bertholt Leeftink, ministerie van Economische Zaken

Leeftink gaat tijdens de conferentie in op de kracht van samenwerken en de noodzaak daarvan als het gaat om innovatie en export. Daarin heeft ook de overheid een rol. Leeftink kan hierover vanuit een breed perspectief aan sectoren spreken, en zal tijdens de invitational conference inzoomen op het domein van life sciences & health.


Workshops


Workshop Eerste hulp bij ongewenste resultaten; omgaan met weerstand

door: Manon Dahler en Martin de Ruiter, Het Consultaat

Een korte workshop over omgaan met – en ombuigen van – weerstand tegen verandering. Praktijkillustratie met een herkenbare casus, inzicht in benodigdheden voor motivatie.


Workshop Energiek Veranderen in 90 dagen

door: Hans van der Loo, zelfstandig adviseur

Van der Loo zet deelnemers zelf aan de slag om te bepalen welke prestatiesprongen gerealiseerd moeten worden, welk gedrag daarvoor nodig is en op welke wijze energie gemobiliseerd wordt om snel, soepel en succesvol te veranderen.


Live innovatielab Creatief denken

door: Joost Kadijk, 21Lobsterstreet

In het ervaringslab pakken deelnemers een echt, complex probleem, aan, waarbij toegepast creatief denken wordt ingezet om innovatieve oplossingen te vinden. In dit lab wordt in drie kwartier het creatief proces, gebaseerd op het Creative Problem Solving (CPS) model, doorlopen.


Workshop Reframing: creativiteit voor innovatie

door: Karim Benammar, THNK School of Creative Leadership

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En: kan het ook radicaal anders? Deze twee vragen staan aan de basis van een filosofische exploratie van creatieve ideeën en een praktisch stappenplan dat iedereen zelf kan inzetten. Reframing (herkaderen) is een methode die met goed gevolg alles op zijn kop zet. We leren hoe we denkkaders analyseren en een nieuwe kijkwijze te omarmen. De techniek van reframing kan toegepast worden op grote vraagstukken en business cases, maar ook op alledaagse belemmeringen.


Workshop Innovatief leiderschap

door: Carina Hilders, Reinier de Graaf Gasthuis en Philip Idenburg, Bebright

Wat kenmerkt een leider die innovatie stimuleert? Carina Hilders en Philip Idenburg geven inspirerende voorbeelden van innovatief leiderschap in de zorg en exploreren met u over welke kwaliteiten een innovatief leider dient te beschikken. Er wordt u inzicht uit theorie en praktijk geboden, waarmee u reflecteert op uw eigen leiderschapsprofiel en zicht krijgt op hoe ú uw innovatief leiderschap kunt vormgeven.


Workshop Vergroten van probleemoplossend vermogen

door: Steven Leenheer, Verbeeten Instituut

Waarde voor de patiënt wordt gecreëerd op de werkvloer. Als leidinggevende heeft u een hele belangrijke rol in het mobiliseren van de organisatie om bezig te zijn met waardelevering. Hoe creëert u een organisatie waarin iedere medewerker dagelijks naast het uitvoeren van zijn werkzaamheden ook bezig is met het verbeteren van deze werkzaamheden? Welke rol neemt u in als bestuurder om beweging te creëren op de werkvloer? En hoe creëert u goede randvoorwaarden voor continue verbetering?
 


Live innovatielab Fishbowl Kaizen

door: Mark Rouppe van der Voort, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht

In het Live Lab wordt een werkelijk vraagstuk volgens een aantal Leanmethodieken geanalyseerd en tot een (aantal mogelijke) oplossingen gebracht. De Leanmethodiek is zeer succesvol in het verbeteren en vernieuwen van complexe processen.


Workshop Watson in de praktijk

door: Nicky Hekster, IBM Nederland en Sabine Linn, Antoni van Leeuwenhoek en UMC Utrecht

Welke grensverleggende invloed heeft IBM’s supercomputer Watson op de zorg? Sinds 2012 wordt Watson gevoed met medische informatie en kan de computer hiermee een enorme hoeveelheid informatie snel doorgronden. Zo kan Watson getraind worden in bijvoorbeeld het diagnosticeren van kanker en het voorschrijven van de meest geschikte behandeling. In de Verenigde Staten werkt IBM al samen met een aantal ziekenhuizen. Tijdens deze workshop krijgt u een voorproefje van de huidige en toekomstige mogelijkheden van Watson.


Expositie
 

Design Academy Eindhoven graduates expositie

Tijdens de invitational conference heeft een selectie van in 2014 afgestudeerde studenten van de DAE (Design Academy Eindhoven) hun ontwerp getoond. Voor de expositie is gekozen voor een kleine maar fijne selectie van ontwerpen die relevantie hebben voor de gezondheidszorg en het ziekenhuis. Bent u ook geïnspireerd geraakt door deze ‘jonge honden’ van design en innovatie? Misschien is dit de start van een vruchtbare samenwerking!