Krachtig innoveren

Inspireer, initieer en realiseer!

Krachtig innoveren

Invitational conference 4 februari 2015

De Nederlandse ziekenhuizen staan voor de enorme uitdaging om de zorg zowel beter als doelmatiger te maken, tegen de achtergrond van toenemende vergrijzing en de stijgende vraag naar zorg. Door beschikbaarheid van medische informatie worden kritische, beter opgeleide patiënten mondiger. Zij willen graag zelf de regie over hun zorgproces. Hierbij passen krachtige innovaties.

In het licht van deze ontwikkelingen staan we tijdens de invitational conference 'Krachtig Innoveren' stil staan bij de vraag: hoe zorgen we ervoor dat innovaties succesvol worden overgenomen en ingezet? Wat kunnen we van elkaar leren en welke goede voorbeelden zijn er? Welke rol heeft de patiënt, de medisch specialist en de zorgverzekeraar hierin? Innovatieve ziekenhuizen kiezen voor slimme procesinnovaties, sociale innovaties en E-health innovaties. Altijd met het belang van de patiënt voor ogen.

Op unieke wijze, op een verrassende locatie en samen met inspirerende sprekers verzamelen we de bouwstenen waarmee ziekenhuizen vorm kunnen geven aan innovatiebeleid voor toekomstbestendige organisaties. Dit doen we met samen met u. Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman wordt het een dag vol kennisuitwisseling, visie, reflectie en ervaringen.