Interviews

Skipr sprak tijdens de invitational conference met een aantal deelnemers.

NVZ-voorzitter: Innovatie vergt meerjarencontracten

Volgens Van Rooy is innovatie de motor achter de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Maar innovatie heeft lange termijnelementen nodig in de zorgcontractering.

 

Vergeten we de menselijke maat door eHealth?

Wat is de menselijke maat, als we kijken naar de technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Zijn we zo gefocust op apps dat we vergeten te vragen hoe het met de patiënt gaat? Dat vraagt Jacquelien Noordhoek, directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) zich af.

 

Goede zorg voor ouderen op elke afdeling

Volgens Katie Dermout, geriater van het Sint Jans Gasthuis in Weert, is een speciale afdeling geriatrie niet meer van deze tijd. In Weert krijgen de ouderen op elke afdeling zorg die met hun leeftijd rekening houdt.

 

Ziekenhuis moet vaker naar buiten met innovaties

Volgens Vincent Buitendijk, bestuursvoorzitter van Libra Revalidaties, moeten ziekenhuizen vaker en eerder hun innovaties laten zien. De sector is nu te 'beschroomd'.

 

Leer van studenten en cliënten

Libra Revalidatie & Audiologie laat cliënt, student en zorgprofessional samenwerken in een multidisciplinair zorginnovatiecentrum. Waarom? Omdat ze in een groep veel van elkaar kunnen leren.

 

Werken zonder wachttijden: Diaconnessenhuis Meppel

Overbodige screenings, onnodig leegstaande bedden en geen wachttijden. Dankzij deze logistieke verandering bespaart het ziekenhuis zeker 600.000 euro per jaar. Aan het woord ziet u zorgmanager Renate Kelderman.

Ziekenhuizen, kijk innovaties bij elkaar af!

Geef je zorgprofessionals de ruimte om te innoveren, betrek de patiënt in een vroeg stadium en leer van elkaar. Drie tips van Philip Idenburg voor ziekenhuisbestuurders die willen innoveren.

Steeds meer behandeling bij mensen thuis

Het ziekenhuis van de toekomst is half zo groot, denkt nefroloog Koen de Blok van het Flevoziekenhuis. Steeds meer behandelingen zullen bij de mensen thuis plaatsvinden.