Programma

Deel 1: Verkennen van een veranderende omgeving
Patiënten, professionals, technologie en financiële middelen. Dat is in essentie wat het ziekenhuis is. Maar wat zijn, met het oog op het jaar 2020, in het oog springende of juist onderbelichte ontwikkelingen? En welke dilemma’s, uitdagingen en kansen brengen die met zich mee? Dat komt aan bod in deel 1 van de invitational conference.
 
12.00 uur Inloop en lunch
13.00 uur Opening en welkomstwoord door Yvonne van Rooy
13.15 uur Toekomst voor de ziekenhuiszorg, Laura van Geest (directeur Centraal Planbureau)
Laura van Geest schetst een beeld van de veranderende omgeving van ziekenhuizen in het jaar 2020. Met welke ontwikkelingen moeten ziekenhuisbestuurders rekening houden bij het maken van strategische keuzes? Onder andere het onderzoeksprogramma ‘Toekomst voor de zorg’ van het Centraal Planbureau biedt een basis voor inzicht en overzicht.
13.45 uur Hoe ziet het zorglandschap in 2020 eruit?
De invloedrijkste ontwikkelingen in ziekenhuiszorg krijgen duiding in een interactief panelgesprek onder leiding van dagvoorzitter Tom van ‘t Hek. De panelleden zijn: Laura van Geest (directeur Centraal Planbureau), Marina de Lint (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg) en Philip Idenburg (auteur ‘Diagnose 2025’ en ‘Diagnose Zorginnovatie’).
14.15 uur

Parallelsessies, deel 1
Vier inhoudelijke thema’s worden verder verkend in evenzovele parallelle sessies. Iedere sessie wordt twee keer aangeboden. U kunt dus aan twee van de vier sessies deelnemen. Meer informatie over de parallelsessies vindt u verderop in dit programma. De parallelsessies van dit deel zijn:

  1. De (on)voorspelbare patiënt
  2. Zorgprofessionals op weg naar 2020
  3. Een nieuwe mix van ‘bricks’ en ‘clicks’
  4. Financiering in perspectief
14.50 uur Herhaling van de parallelsessies
15.30 uur Pauze
 
Deel 2: Vormgeven aan een toekomstgerichte organisatie

Deel 2 van de invitational conference maakt de vertaalslag van de ontwikkelingen in de buitenwereld naar het vormgeven van een toekomstgerichte ziekenhuisorganisatie. De samenhangende manier waarop een ziekenhuis waarde creëert, levert en behoudt is dé kern van een krachtig bedrijfsmodel.
 
16.00 uur Bouwstenen voor krachtige keuzes, Bram den Engelsen (partner Twynstra Gudde)
In opdracht van de NVZ heeft Twynstra Gudde in voorbereiding op de invitational conference onderzoek gedaan naar succesvolle bedrijfsmodellen in de ziekenhuiszorg in binnen- en buitenland. Wat zijn de bouwstenen van een dergelijk toekomstgericht bedrijfsmodel? Uit welke strategische opties kan een ziekenhuis kiezen? En wat zijn daarvan de consequenties? Op deze vragen geeft Bram den Engelsen een antwoord.
16.20 uur

Parallelsessies, deel 2
Vorm geven aan een toekomstgerichte organisatie wordt bezien vanuit vier perspectieven die in parallelsessies aan de orde komen. Voorbeelden van zowel binnen als buiten de sector bieden inspiratie en handvatten voor de eigen organisatie. Ook deze parallelsessies worden twee keer aangeboden. De parallelsessies in dit tweede deel gaan over:

  1. De volgende stap in klantgerichtheid: IKEA inspireert
  2. Eigen kracht als sleutel voor succes: de les van DSM
  3. Focus en wendbaarheid door een vaste kern en flexibele schil
  4. Creatieve verdienmodellen
16.55 uur Herhaling van de parallelsessies
17.30 uur Leiderschap in tijden van verandering, Herna Verhagen (PostNL)
Herna Verhagen is CEO en voorzitter Raad van Bestuur van PostNL, een uitdagende rol in een turbulente omgeving. Onlangs veroverde ze (opnieuw) de nummer 10 positie in de Top 50 Machtigste Vrouwen. Onder haar leiding waait er een frisse wind door PostNL. Krimp én groei zijn de twee pijlers van haar strategische agenda. Herna Verhagens’ verhaal gaat over leiderschap in tijden van verandering, het maken van keuzes en de rol van de bestuurder daarbij.
18.00 uur Verrassende slotact
18.15 uur Afsluiting met aangeklede borrel en ’fingerfood’
20.00 uur Einde