Krachtig kiezen

Invitational conference 11 december 2013

 
Al een aantal jaren verandert het karakter van de ziekenhuiszorg. Die moet nog beter en doelmatiger. Ziekenhuizen en stakeholders maken veel werk van de herinrichting van het zorglandschap. Dat leidt tot concentratie en spreiding van zorg en toenemende differentiatie. Meer zorg komt beschikbaar in de eerste en anderhalve lijn en ook de mogelijkheden voor zorg bij patiënten thuis nemen toe dankzij nieuwe medische en communicatietechnologie. De beroepspraktijk van artsen, verpleegkundigen en andere professionals verandert, mede onder invloed van de patiënt die zich meer en meer als consument gedraagt. Zorgverzekeraars pakken hun inkopersrol stevig op en ook beleidsmakers, financiers en politici hebben grote invloed op de keuzes die ziekenhuizen maken.

In het licht van deze ontwikkelingen beraden ziekenhuizen zich op hun portfolio: welke zorg willen zij bieden, welk profiel past daarbij en wat betekent dat voor de eigen organisatie? Krachtig kiezen is het devies. In 2020 is het karakter van ziekenhuizen dan ook verder veranderd en is het vertrouwde concept van het brede, allesomvattende ziekenhuis plaats aan het maken voor een waaier aan verschijningsvormen.

De NVZ invitational conference verkent deze uitdagingen in een veranderende omgeving. Op inspirerende wijze, op een inspirerende plek en samen met inspirerende sprekers verzamelen we de bouwstenen waarmee ziekenhuizen vorm kunnen geven aan een toekomstgerichte organisatie. Dit doen we met u: bestuurders, managers, medisch specialisten, werknemers, stakeholders en alle anderen die bij dit onderwerp betrokken zijn. Onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek wordt het een dag vol reflectie, inspiratie, inzicht en overzicht.