Agenda

Werkt u bij een lidinstelling van de NVZ? Dan kunt u zich aanmelden voor één van onze bijeenkomsten. Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2018 ook downloaden als pdf.

Agenda

Bijeenkomst Impact van de nieuwe privacywetgeving op het HR-domein

Donderdag 17 mei 2018
Doelgroep: Managers P&O en leden van de NVZ Contactgroep Werkgeverszaken

Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Ontvangst vanaf: 12:30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum te Nieuwegein

IMPACT VAN DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING OP HET HR-DOMEIN

Kennissessie voor HR-managers en contactpersonen Werkgeverszaken

In deze kennissessie word je in een halve dag bijgepraat over de nieuwe wetgeving rond persoonsgegevens (AVG), toegespitst op het HR-domein. Met de specialisten van Aon en Ploum behandelen we op een praktische manier de betekenis en de invulling van de nieuwe regels, die niet alleen impact hebben op alle gegevens met betrekking tot cliënten en patiënten, maar óók op alle informatiestromen rondom medewerkers.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Aon en Ploum Advocaten die elk een deel van de bijeenkomst voor hun rekening nemen vanuit hun eigen expertise-gebied. De sprekers bieden volop ruimte voor interactie en praktische vragen. De volgende thema’s komen in de twee delen van de kennissessie in elk geval aan bod:

De AVG en uw organisatie: achtergrond, impact en aanpak

Mark Braam, senior consultant bij Aon Global Risk Consultants

Wat zijn de uitgangspunten en kenmerken van de AVG? Wat betekent de nieuwe privacywetgeving in breder perspectief voor een ziekenhuisorganisatie? Welke eisen stelt de AVG aan uw organisatie en aan uw mensen? Welke risico’s, zoals sancties, zijn aan de AVG verbonden? Hoe wordt in de praktijk invulling gegeven aan de AVG? En tenslotte: welk bewustzijn en welk gedrag vraagt dit van medewerkers en welke rol heeft HR hierin?

De AVG en HR als bijzonder aandachtgebied

Dorien van Straten, advocaat en arbeidsjurist bij Ploum Advocaten en Notarissen

Wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor het HR-domein? Wat zijn hier de specifieke (juridische) risico’s en aandachtspunten, zoals die rondom personeelsgegevens. Hoe kun je de AVG in relaties met ‘derden’ (serviceprovider, salarisverwerker, leverancier van roostersoftware, Arbodienst, verzekeraar et cetera) goed vormgeven en waar je moet je op letten? We doen je suggesties voor werkbare manieren om tijdig ‘AVG-proof’ te zijn bij indiensttredingen, verzuim, ontslag of sociaal plan. Denk hierbij aan vragen als: wat mag je vragen, wat mag je vastleggen?

Ga terug