Agenda

Werkt u bij een lidinstelling van de NVZ? Dan kunt u zich aanmelden voor één van onze bijeenkomsten. Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2018 ook downloaden als pdf.

Agenda

Training Privacyrecht

Dinsdag 30 januari 2018
Doelgroep: NVZ-leden werkzaam als Jurist, security-officer, privacy-officer of directiesecretaris

Tijd: 09.30 - 09.30 uur
Ontvangst vanaf: 9.00 uur
Locatie: Utrecht e.o.

Beveiligings- en privacyvraagstukken spelen een steeds grotere rol in ziekenhuizen. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ziekenhuizen moeten voor die tijd maatregelen hebben genomen om aan de nieuwe normen te voldoen. De verordening zal gelden in de gehele Europese Unie en komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Hoe kunt u uw ziekenhuis hierop voorbereiden? En weet u welke stappen er gezet moeten worden om op tijd te voldoen aan de nieuwe normen?

In deze training, die uit drie delen bestaat, gaat u hier concreet mee aan de slag. Allereerst komt aan de orde welke nieuwe verplichtingen en aansprakelijkheden de AVG voor ziekenhuizen met zich meebrengt. Vervolgens wordt ingegaan op specifieke regels voor het verwerken en uitwisselen van medische gegevens (o.a. Wgbo en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg). Ten slotte wordt aan de hand van casussen en voorbeelden die u zelf inbrengt, ingegaan op vragen uit de praktijk.

Ga naar de website voor meer informatie en direct inschrijven. 

Ga terug