Agenda

Werkt u bij een lidinstelling van de NVZ? Dan kunt u zich aanmelden voor één van onze bijeenkomsten. Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2018 ook downloaden als pdf.

Agenda

KiPZ-Workshop Leren met rendement

Donderdag 12 oktober 2017
Doelgroep: Opleidingsadviseur, leerhuismanager of hoofd P&O. Verder manager Kwaliteit, manager Inkoop en Zorg- of Clustermanager.

Tijd: 09.30 - 16.30 uur
Ontvangst vanaf: 9.00 uur
Locatie: Utrecht

De zorg verandert in hoog tempo. Actuele thema’s als functiedifferentiatie, eHealth en continue vakbekwaamheid waren enkele jaren geleden nog niet in beeld. En veranderingen in de zorg leiden in de toekomst ook tot andere beroepen en competenties.Samen met EMC Performance biedt de NVZ verschillende workshops voor de HRD-professional van de toekomst aan.

Workshop Leren met rendement
Leidt de investering in continue vakbekwaamheid ook daadwerkelijk tot betere kwaliteit van zorg?
 

Met leeractiviteiten en interventies wil je toegevoegde waarde leveren. Hoe bepaal je of een opleiding bijdraagt aan thema’s als functiedifferentiatie, eHealth en continue (vak)bekwaamheid en daarmee de verbetering van de kwaliteit van zorg? Daarom vormt evaluatie en effectmeting een essentieel onderdeel. Door aan het begin van een project vast te stellen wat de gewenste prestatieverbetering is, kunnen we de realisatie van de prestatieverbetering monitoren. En, omdat per leerinterventie is vastgelegd wat de bijdrage is aan de gewenste prestatieverbetering, kunnen we ook de effectiviteit van de leerinterventies vaststellen.

Ga naar de website voor meer informatie en direct inschrijven. 

Ga terug