Sprekers

 

Sibrenne WagenaarDrs. Sibrenne Wagenaar

Adviseur Leren in het werk Link2Learn / Ennuonline

Sibrenne Wagenaar werkt als adviseur, ontwerper en verbinder op het gebied van online en sociaal leren. Vanuit het geloof dat leren in verbinding de kwaliteit van werken zeer ten goede komt. Hoe kijk je goed bij elkaar af? Hoe benut je de kennis 'tussen de neuzen'? Hoe kunnen we slimmer werken met online?

 


 

Drs. Jos Baeten

Ondernemer en ontwerper CSS Breda

Jos Baeten is econoom, socioloog, onderwijskundige en leertechnoloog. Hij heeft gewerkt in het bedrijfsleven, VO en HBO en is sinds 1999 ondernemer, ontwerper en trainer. Baeten heeft geleerd van zijn 4100 lessen, 1840 colleges, 1100 trainingen, 124 afstudeerders en 191 onderwijsinnovatieprojecten. Hij heeft zijn kennis gekristalliseerd in 2 boeken voor Nederlandse en Amerikaanse markt, 11 artikelen, 525 presentaties en ca 1400 sociale media berichten en in een bijna voltooid proefschrift over leren en internettechnologie. Jos Baeten publiceert in 2016 op het internet zijn 'In the bubble' over werkplekleren en leertechnologie, En, popelt om zijn visie met u te delen over technology embedded learning, beeldend leren en werkplekleren. Hij heeft 1 voorwaarde: u moet in de juiste learning spot zijn.


Wim Veen

 Prof. Dr. Wim Veen

Emeritus Hoogleraar Educatie en Technologie TU Delft

Wim Veen ontwikkelt nieuwe leerconcepten en omgevingen voor bedrijven en instellingen. Het gebruik van technologie speelt daarin een belangrijke rol omdat leren in de toekomst voornamelijk online zal plaatsvinden.

 


Alfons ten BrummelhuisDr. Alfons ten Brummelhuis

Strategisch adviseur wetenschappelijk onderzoek Kennisnet NRO

In de werkzaamheden van Alfons ten Brummelhuis loopt als een rode draad de vraag: Wat werkt met ict en waarom? Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Twente (1995) op onderzoek naar verklarende factoren voor gebruik van ict in onderwijssituaties. Hij adviseert en geeft leiding aan zowel landelijke als internationale onderzoeksprojecten. Hij coördineert het onderzoek in het nationale Doorbraakproject Onderwijs en Ict. Hij is verbonden aan Kennisnet en geeft voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NWO/NRO) leiding aan de Kennisrotonde.