B-learning platform

Het Blended Learning Platform is een initiatief van een groep ziekenhuizen en revalidatiecentra en wordt ondersteund door de NVZ. Dit platform wil door middel van onderlinge kennisuitwisseling het gebruik van e-learning in de zorg een sterke impuls geven. De thema's worden voorbereid en bepaald door een stuurgroep.