Agenda

De NVZ organiseert meerdere bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over elke bijeenkomst.

Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2019 ook downloaden als pdf.

Kick-off Waardegedreven Zorg

Datum
20-05-2019

Omschrijving

Medisch-specialistische zorg die bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven voor de patiënt, dat is waar het programma Waardegedreven zorg om draait. Samen beslissen en continu leren en verbeteren op basis van uitkomsten zijn centrale thema’s binnen het programma. De ambitie is dat in 2022 ‘samen beslissen’ op een gestructureerde en herkenbare manier in de spreekkamers van alle ziekenhuizen is geïmplementeerd en dat zorgprofessionals zijn toegerust om uitkomstinformatie te gebruiken om te leren en te verbeteren. Om onze leden te ondersteunen bij de (verdere) implementatie van Waardegedreven zorg organiseren we een landelijke bijeenkomst.  

Details over het programma volgen spoedig!

Voor organisatorische vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Heleen Steenbeek, bereikbaar via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.

Datum
20-05-2019