Agenda

De NVZ organiseert meerdere bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over elke bijeenkomst.

Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2019 ook downloaden als pdf.

Bijeenkomst taakherschikking VS/PA in het ziekenhuis

Datum
07-05-2019
Locatie

Omschrijving

Hoe zetten we de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistants momenteel in? En kan dat beter? Een tweetal recente onderzoeken (uitgevoerd door NZA en Radboud UMC) wijzen uit dat er nog wat te leren en verbeteren valt op het gebied van taakherschikking in de ziekenhuizen. Deze bijeenkomst is bedoeld om in een relatief kleine setting, met en van elkaar te leren over hoe we de VS en PA zo optimaal mogelijk in kunnen zetten, wat daarvoor dan benodigd is én hoe we de beweging van taakherschikking kunnen versnellen door ziekenhuizen hierbij te ondersteunen.
Daarnaast delen het Deventer Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven ziekenhuis hun aanpak en wordt met elkaar gesproken over de gewenste vervolgstappen. Denk bijvoorbeeld aan een vervolgbijeenkomst die breed onder alle NVZ-lid instellingen wordt uitgezet of de ontwikkeling van een leidraad of een ander hulpmiddel.

Doelgroep: aanjagers op het gebied van taakherschikking in het ziekenhuis. Dit kan iemand zijn uit bv. het leerhuis, HR, een lijnmanager en/of iemand uit de medisch staf, bij voorkeur vergezeld van een VS of PA uit het ziekenhuis.

Voor organisatorische vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Heleen Steenbeek, bereikbaar via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.       

Programma

12.45 uur  Ontvangst met broodjes
13.15 uur  Opening, aanleiding & doel van de bijeenkomst Jeannette de Graauw, beleidsadviseur NVZ
13.30 uur  Context: landelijke ontwikkelingen, onderzoeken e.d., beroepsprofielen Highlights, Dr. Jeroen Peters, Landelijk Platform MANP
13.45 uur  Pitch voorbeeld aanpak, Deventer Zh, Elze Bent operationeel manager en voorzitter VAR
13.55 uur  Pitch voorbeeld aanpak, Bernhoven Zh, Sjan van Roosmalen manager zorgopleidingen
14.05 uur  Pitch voorbeeld, Jeroen Bosch ziekenhuis Lucyl Verhoeven, Verpleegkundig Specialist
14.15 uur  Vragen ter verduidelijking en discussie nav drie pitches
14.45 uur  Pauze  
15.00 uur  Wat helpt om taakherschikking verder te brengen? (succesfactoren/knelpunten identificeren)
15.45 uur  Plenaire terugkoppeling
16.00 uur  Vervolgstappen bepalen 
16.15 uur  Afronding en sluiting

Datum
07-05-2019
Locatie