Agenda

De NVZ organiseert meerdere bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over elke bijeenkomst.

Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2019 ook downloaden als pdf.

Masterclass JZOJP (Juiste Zorg op de Juiste Plek)

Datum
06-02-2019

Omschrijving

De Masterclass wordt georganiseerd vanuit het NVZ-programma JuMP (Juiste Medisch specialistische zorg voor de Patiënt). Binnen dit programma worden praktische instrumenten ontwikkeld met en voor leden om de in het Hoofdlijnenakkoord overeengekomen ambitie over JZOJP lokaal te ondersteunen. In de NVZ-ledenraadpleging van 6 februari a.s. zal uitgebreid stilgestaan worden bij de ontwikkelde tools die u in uw organisatie kunt gebruiken om de JZOJP-beweging in gang te zetten dan wel te versnellen.

Masterclass Leiderschap en visieontwikkeling
Echter, JZOJP begint “aan de top”. Leiderschap, visie en samenwerking met de staf en met de partijen in de regio zijn cruciale bouwstenen voor het op gang brengen van de JZOJP-beweging.
In dit kader vindt direct aansluitend aan de NVZ-ledenraadpleging van 12.30 tot 14.00 uur een Masterclass JZOJP plaats over het thema leiderschap en visieontwikkeling. U bent tezamen met een in uw ziekenhuis bij dit dossier betrokken medisch specialist van harte uitgenodigd om in deze Masterclass te participeren.

De Masterclass wordt ingeleid door enkele externe sprekers die reeds “vergevorderd” zijn in het JZOJP-denken. Daarna gaan we met elkaar, en met de sprekers, aan tafels in gesprek met als doel uitwisseling van ervaringen, van elkaar leren en vooral elkaar inspireren.

Schrijf u samen in met uw medisch specialist!

Voor organisatorische vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.                                                Datum
06-02-2019