Agenda

De NVZ organiseert meerdere bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over elke bijeenkomst.

Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2018 ook downloaden als pdf.

Ronde tafelbijeenkomst IAC - regio Eindhoven

Datum
10-01-2019

Omschrijving

De Governance Innovatie- en Adviescommissie van de Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) nodigt u van harte uit voor de regionale ronde tafelbijeenkomsten over goed bestuur in de zorg, die begin 2019 worden georganiseerd bij u in de buurt.

De bijeenkomst is van 14.00 – 16.00 uur met inloop vanaf 13.30 uur en een drankje na afloop tot ca. 16.30 uur

Doel bijeenkomsten
De ronde tafelbijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, leden van cliëntenraden en ondernemingsraden in de zorg. Doel van de bijeenkomsten is om ervaringen en opvattingen uit te wisselen en best practices te benoemen. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden breder gedeeld en geven de Innovatie- en Adviescommissie handvatten om suggesties voor verbeteringen op de Governancecode Zorg te geven aan de Brancheorganisaties in de Zorg.

Deelname is kosteloos. Per bijeenkomst kunnen maximaal 50 personen deelnemen.

De uitkomsten van de onlangs gehouden inventarisatie worden gebruikt om de inhoud van de rondetafelgesprekken voor te bereiden. We hebben een hoge respons gekregen op de inventarisatie over goed bestuur, waaruit blijkt dat dit onderwerp aanspreekt. In totaal hebben bijna 800 mensen de inventarisatie geheel ingevuld, waarbij er een goede afspiegeling is van de verschillende sectoren en van de verschillende organen. Tijdens de rondetafelgesprekken zullen we de uitkomsten van deze inventarisatie ook kort presenteren.

Heeft u inhoudelijke vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met: Henriette Neuteboom, secretaris Innovatie- en Adviescommissie
(e: iac@brancheorganisatieszorg.nl; m:06 215 10821)

Heeft u organisatorische vragen over deze bijeenkomst? Neem contact met ons op via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of via e-mail bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl

Voor deze bijeenkomst zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Wanneer u zich inschrijft zult u op de wachtlijst geplaatst worden