Agenda

De NVZ organiseert meerdere bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over elke bijeenkomst.

Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2018 ook downloaden als pdf.

Basiscursus Cao Ziekenhuizen 1

Datum
08-03-2019
Prijs voor NVZ leden:
€ 475,00 (btw vrij) per persoon
Locatie

Omschrijving

In de Basiscursus Cao wordt de relatie uitgelegd tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. Verder besteedt de trainer aandacht aan de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk wordt ingegaan op de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte om eigen vragen in te brengen of een casus te bespreken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:

  • Inhoud en opbouw van de cao
  • Jaarurensystematiek
  • Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
  • Vakantie, opbouw en opname
  • Betaald verlof conform cao

Voor wie
De basiscursus is bedoeld voor NVZ-leden werkzaam op een salaris- en/of personeelsadministratie of op de afdeling personeelszaken/HRM met minder dan twee jaar ervaring op het gebied van het toepassen van de cao.
Voor medewerkers met een ruimere ervaring adviseren wij deelname aan de verdiepingscursus. Raadpleeg voor actuele data het 
trainingenoverzicht of neem contact op met de NVZ.

Algemene Voorwaarden
Op deze basiscursus zijn de 
algemene voorwaarden van toepassing.

Overige informatie
Meer weten over het volledige trainingsaanbod van de NVZ? Ga naar ons 
overzicht. Heeft u een vraag over deze of een andere training? U vindt hier onze contactgegevens. 

 

 

Programma

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

 

09.15–09.30          Ontvangst met koffie/thee 

09.30–10.30          Opening en introductie

Wat is een cao?

Wat is de relatie tussen de wet en de cao?

Het karakter van de cao

Decentraal beleid

De inhoud en de opbouw van de cao 


10.30–10.45          Pauze                             

10.45–13.00          Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden    

Jaarurensystematiek

Wat zijn jaaruren?

Wat zijn overwerkuren? 


13.00–13.45          Lunch 

13.45 –15.00         Salariëring

Opbouw salarisschalen

Inschaling

Periodieken

 

Vakantie

Omvang vakantie

Opbouw vakantie

Opbouw bij ziekte

Opnemen van vakantie 


15.00–15.15          Pauze 

15.15-16.30           Verlof

Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

Doel

Het werknemersplan

Omvang

Opname

Ziekte

Overdracht naar een ander ziekenhuis

Fiscus

Meerkeuzesysteem

 

                              Verlof

Betaald verlof i.v.m. bijzondere gebeurtenissen

Huwelijk

Dienstjubileum      

                    

16.30                     Afsluiting en evaluatie

 

 

Datum
08-03-2019
Prijs voor NVZ leden
€ 475,00 (btw vrij) per persoon
Locatie