Agenda

De NVZ organiseert meerdere bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over elke bijeenkomst.

Wilt u de NVZ uitnodigen voor een bijeenkomst of symposium, bijvoorbeeld als spreker of voor een presentatie? Dien hier uw aanvraag in.

U kunt het overzicht algemene vergaderingen en ledenraadplegingen 2018 ook downloaden als pdf.

Verdiepingscursus Cao Ziekenhuizen 1 (tweedaagse training)

Datum
Meerdere data in periode 01-02-2019 t/m 08-02-2019
Prijs voor NVZ leden:
€ 725,00 (btw vrij) per persoon
Locatie

Omschrijving

De verdiepingscursus cao-ziekenhuizen gaat in op de inhoudelijke aspecten van de Cao Ziekenhuizen. Wat is de achtergrond van een bepaling? En waarom staat het op deze wijze beschreven? Hoe past u het toe in de praktijk? Deze en meer vragen worden beantwoord tijdens de training vanuit een theoretisch perspectief. De training heeft een interactief karakter en biedt u de mogelijkheid om vragen in te brengen of knelpunten uit de praktijk te bespreken.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen, zijn:

  • Arbeidsduur en werktijden
  • PLB (Persoonlijk Levensfase Budget)
  • Salariëring
  • Overwerk
  • Onregelmatige dienst
  • Leerlingen en salariëring
  • Bereikbaarheidsdienst (aanwezigheids- en consignatiedienst)
  • Vakantie
  • Verlof
  • Wet arbeid en zorg

Na deelname
heeft u inzicht in de achtergronden van de cao-bepalingen. U begrijpt de betekenis en de reden waarom de afspraak zo is geformuleerd. Vanzelfsprekend bent u daarom ook beter in staat om de cao toe te passen zoals hij is bedoeld.

Datum en tijd
De tweedaagse Verdiepingscursus Cao vindt plaats op 1 en 8 februari 2019 van 09.30-16.30 uur.

Voor wie
U bent medewerker van de afdeling P&O of HRM en u heeft minimaal twee jaar ervaring met het toepassen van de cao.
Heeft u geen of minder dan twee jaar ervaring, dan raden wij u aan de Basiscursus Cao te volgen. Raadpleeg voor actuele data het trainingenoverzicht of neem contact op met de NVZ.

Algemene Voorwaarden
Op deze basiscursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Overige informatie
Meer weten over het volledige trainingsaanbod van de NVZ? Ga naar ons overzicht.
 
Heeft u een vraag over deze of een andere training? U vindt hier onze contactgegevens.Programma

De training vindt plaats op 1 en 8 februari 2019 van 9.30-16.30 uur in het Beatrixgebouw.

Dag 1
  
09.15 – 09.30       
Ontvangst met koffie/thee
 
09.30 – 12.30       
Opening en introductie
Werkingssfeer Cao
Begripsbepaling werknemer
Nuluren contracten/werken na AOW-leeftijd
Flexpool /flexibiliteit
 
Arbeidsduur en werktijden
Jaarurensystematiek
Overwerk en jaaruren
Verschoven diensten

12.30 – 13.15        
Lunch
 
13.15 – 15.00        
Salariëring
Inschaling
Loonsverhoging
Eenmalige uitkeringen
Periodieken
Gratificaties
Methodiekwijziging EJU en VT

15.00-16.15
Generatiebeleid
Doel en achtergronden van zaken
Beleidsvorming
Samenloop PLB regeling

16.15-16.30
Afsluiting
 
  
Dag 2

09.00 – 09.30        
Ontvangst met koffie/thee
 
09.30 – 10.00      
Opening en introductie
Vragen naar aanleiding van de eerste dag

10.00 – 13.00        
Onregelmatige dienst
Percentages
Afbouwregeling ORT
ORT tijdens vakantie
Ontziebepalingen
 
Leerlingen en salariëring
BBL
HBO-duaal
Tweede zorgopleidingen
Leerlingen en arbeidsduur/lestijd
 
Bereikbaarheidsdienst
Vergoeding van de dienst
Vergoeding werken tijdens de dienst
“uitslaap”uren
 
Activeringsregeling
Wijzigingen 2017-2019

13.00 – 13.45        
Lunch
 
13.45 – 15.15      
Vakantie
Opbouw verlof
Opbouw bij ziekte
Vakantie opnemen

15.15 – 16.15        
Verlof en wet arbeid en zorg
PLB
Doel
Gebruik
PLB en fiscus
Wederzijdse verantwoordelijkheid
Generatiebeleid
 
Verlof
Betaald verlof
Onbetaald verlof


16.15
Afsluiting en evaluatie
 
Sessies

Datum
01-02-2019-08-02-2019
Prijs voor NVZ leden
€ 725,00 (btw vrij) per persoon
Locatie