Zorginstituut publiceert nieuw overzicht innovatieve geneesmiddelen

30-08-2017

Op de website horizonscangeneesmiddelen.nl is een geactualiseerd overzicht gepubliceerd van innovatieve geneesmiddelen die de komende 2 jaar op de markt komen. Het gaat om nieuwe middelen en indicatie-uitbreidingen van bestaande middelen. Het overzicht geeft ook een indruk van het verwachte gebruik en de geraamde kosten. 

Horizonscan Geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen biedt een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van welke geneesmiddelen op de markt verwacht worden, met als doelen:
  • kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen bundelen en de toegang tot deze informatie optimaliseren;
  • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte brengen van welke ontwikkelingen spelen op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn;
  • zorgverzekeraars en ziekenhuizen hun inkoop beter laten organiseren op basis van deze informatie en hun onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen versterken;
  • behandelaren beter laten bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • het Zorginstituut beoordelingen van geneesmiddelen tijdig laten agenderen en voorbereiden.
 

Samenwerkingsverband

De NVZ en de andere partijen betrokken bij het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg, hebben met VWS afgesproken om samen 1 integrale horizonscan te maken die voor alle betrokkenen bruikbaar is en in diverse behoeften voorziet. Deze horizonscan is tot stand gekomen onder regie van het Zorginstituut en in samenwerking met werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied. 
 

Zorginstituut

Zorginstituut Nederland ondersteunt de totstandkoming van de Horizonscan zodat betrokken partijen zich primair kunnen richten op het signaleren en analyseren van de ontwikkelingen op het betreffende deelgebied. Het Zorginstituut beheert de website en zorgt er voor dat er minimaal halfjaarlijks een ‘marktscan’ wordt gemaakt.