Teksten nieuwe cao beschikbaar

2 dagen geleden

De teksten van de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019 zijn beschikbaar. U vindt ze op de pagina 'Download' van het Cao Kenniscentrum.

Investeringen in ICT dringend nodig

4 dagen geleden
Ziekenhuizen moeten de komende jaren flink in ICT investeren om de groeiende vraag naar ziekenhuiszorg aan te kunnen. Steeds meer ziekenhuiszorg kan thuis worden verleend. Dat is niet alleen prettiger, maar ook beter voor de patiënt. Hiervoor zijn flinke investeringen nodig in nieuwe ICT-toepassingen. Ook de kosten om de ICT te beveiligen
lopen in hoog tempo op. Tegelijk staan de financiële resultaten van de ziekenhuizen onder druk en is het steeds moeilijker om gespecialiseerde verpleegkundigen te krijgen.