Regionale kick-off bijeenkomsten arbeidsmarktprogramma

17 uren geleden

De zorg is verreweg de grootste werkgever in Nederland. Tegelijkertijd zien we dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de zorg verder toeneemt. Er zijn onvoldoende mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt! Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de factor arbeid, moeten ziekenhuizen en revalidatiecentra op zoek naar een andere wijze om het werk te organiseren en naar versterking van de regionale samenwerking.  
 

Verschuiving van zorg al zichtbaar in cijfers

3 dagen geleden

In de DHD-rapportage “Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017” wordt een nieuwe trend zichtbaar: Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de juiste zorg op de juiste plek. Reeds eerder gesignaleerde trends, zoals een toenemend aantal oudere patiënten en toenemende kosten voor geneesmiddelen blijven actueel.