Voorzitter NVZ: Bestuurders en specialisten moeten er samen uitkomen

15-07-2013

De NVZ heeft de handreiking ‘Passend model’ ontwikkeld waarin wordt beschreven hoe invulling kan worden gegeven aan de positie van de medisch specialist in 2015. Vanaf 2015 gelden integrale tarieven waardoor de positie van de medisch specialist verandert.

Op dit moment voeren de NVZ en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) verkennende gesprekken met de belastingdienst. NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy:  ‘Wij zijn voorstander van de invoering van integrale tarieven. Harmonieuze samenwerking met de medisch specialist moet daarbij leidend zijn.’

Wat gaat er in 2015 precies veranderen?
Van Rooy: ‘In 2015 worden de integrale tarieven ingevoerd. Het betekent dat het ziekenhuis afspraken met de zorgverzekeraar maakt over de totale kosten van de geleverde zorg. Dus ook voor het gedeelte van de zorg dat door de vrijgevestigde medisch specialisten wordt geleverd. Het ziekenhuis maakt zelf achter de voordeur afspraken met de medisch specialist over de vergoeding die zij ontvangen voor de zorg die zij leveren.’

‘Vanaf 2015 onderhandelt het ziekenhuis dus met medisch specialisten over de hoogte van hun beloning. Dit is zo afgesproken in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord van 2011. Het is een belangrijke verandering waarin de NVZ samen met de OMS wil optrekken met het oog een op goede, werkbare verhouding waarbij de belangen in harmonie gediend worden.’
 
‘Op dit moment voert de NVZ samen met de OMS overleg met de belastingdienst. De nieuwe situatie heeft namelijk wel belastingtechnische gevolgen voor de medisch specialist. De NVZ wil geen afstand tussen de medisch specialist en het ziekenhuis. Elke verandering moet er op gericht zijn om zorg te leveren van hoge kwaliteit. Dat is één van onze gemeenschappelijke drijfveren. Hoe een toekomstige arbeidsovereenkomst er uit gaat zien, of welke positie de medisch specialist vanaf 2015 precies gaat innemen is nog niet duidelijk, het is een proces.’

Modellen
‘Het is wel een ontwikkeling die we hebben zien aankomen. De situatie per ziekenhuis is zeer verschillend. Dat betekent dat er niet één model is dat straks bepalend is. Daarom hebben wij verschillende modellen aangereikt. Welk model of combinatie van modellen het meest passend is? Dat is afhankelijk van de lokale situatie. Het is dus wenselijk dat er op lokaal niveau over wordt gesproken. Zowel vrije vestiging als loondienst moet mogelijk zijn. Daarom zijn we dus samen met de OMS in gesprek met de belastingdienst. Om duidelijkheid te krijgen over de fiscale gevolgen.’

Hoe ziet die handreiking er uit?
Van Rooy: ‘We hebben samen met PWC en ziekenhuisbestuurders, die hun ervaringen ingebracht hebben, deze handreiking ontwikkeld. Er zijn verschillende modellen variërend van het loondienstmodel aan de ene kant tot participatiemodel aan de andere kant.’
 
‘De medisch specialist kan in het participatiemodel aandeelhouder worden. Dat kan ook als ze in loondienst zijn. De medisch specialist kan dan in aanmerking komen voor een winst- of dividenduitkering. De medisch specialist en het ziekenhuis hebben beiden belang bij een financieel gezond ziekenhuis.’

‘De NVZ is altijd voorstander geweest van winstuitkering. Een specialist kan daar dan in meedelen. Een voorwaarde is wel dat het wetsvoorstel winstuitkering wordt ingevoerd. Daarover zijn de OMS en de NVZ het eens.’

‘Het is van groot belang dat binnen de ziekenhuizen besproken wordt welk model het best past. De raad van toezicht moet daar tijdig bij betrokken worden.’   

Meer informatie
>> Handreiking Passend Model, over de relatie tussen ziekenhuizen en medisch specialisten na 2015
>> Hoofdrapportage wijzigingen 2015
>> Deelrapportage 1: Fiscale positie ziekenhuis en medisch specialist
>> Deelrapportage 2: Besturingsmodellen
>> Rapportage goodwillvraagstuk
>> Factsheet regiomaatschappen
>> Factsheet taakherschikking

Printen
Een vriend mailen
De redactie mailen